Maria Jansson
info@foretagarservice.com
Tel: 070-220 46 62

M.J. Företagarservice är en redovisningsbyrå som erbjuder tjänster inom områdena redovisning, lön, bokslut, årsredovisning och rapportering m.m.
M.J. Företagarservice kan erbjuda ekonomitjänster till små och medelstora företag i de flesta branscher.

Länkar

Datum

Nedan följer några användbara länkar:

 • Bolagsverket - Statlig myndighet som utför olika företagsregistreringar.
 • Patent och registreringsverket - Ger skydd och ensamrätt till tekniska ideér, varumärken och design.
 • Skatterättsnämden - En myndighet under finansdepartementet som meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor.
 • Skatteverket - Förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar.
 • Statistiska Centralbyrån - Förvaltningsmyndighet för officiell statistik.
 • Baskontogruppen - Förvaltar och utvecklar baskontoplanen.
 • Bokföringsnämden - Statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed.
 • FAR SRS - Branschorganisation för Revisions- och redovisningsbranschen.
 • Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) - Ledande branschorganisation för Sveriges redovisningskonsulter.
 • Företagarna - Företagsorganisation som företräder svenskt näringsliv.
 • Svensk Handel - Företagsorganisation som har till uppgift att stärka handelns företag.
 • Svenskt Näringsliv - Företagsorganisation som företräder det svenska näringslivet.
 • SmåA -Småföretagarnas arbetslöshetskassa för företagare och deras familjemedlemmar.
 • ALMI - Statligt bolag som har till uppdrag att främja utveckling för små och medelstoraföretag samt stimulera nyföretagande.
 • Nyföretagarcentrum - Fri rådgivning för nyföretagande som finansieras av det lokala näringslivet.
Kontaktinfo

M.J. Företagarservice
Maria Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult
Tjäran 9314
762 96 Rånäs

Tel: 070-220 46 62

E-post: info@foretagarservice.com

Namn:

E-post:

Kommentar: