Maria Jansson
info@foretagarservice.com
Tel: 070-220 46 62

M.J. Företagarservice är en redovisningsbyrå som erbjuder tjänster inom områdena redovisning, lön, bokslut, årsredovisning och rapportering m.m.
M.J. Företagarservice kan erbjuda ekonomitjänster till små och medelstora företag i de flesta branscher.

Redovisning/Bokföring

Datum

Det lönar sig oftast att anlita en bokföringsbyrå att sköta den löpande redovisningen. Då du som företagare har möjlighet att fokusera på kärnverksamheten och dess lönsamhet.

Varmt välkommen att kontakta oss för ett personligt möte, där vi går igenom din verksamhet och ser vad vi kan göra för att underlätta för er.
Följande tjänster kan erbjudas inom området redovisning:

Bokföring, kundfakturering, betalningsbevakning, betalningar av leverantörsfakturor, avstämningar, momsredovisning, månatliga ekonomiska rapporter, periodbokslut, bokslut, bokslutsrapporter, och årsredovisning.


Kontaktinfo

M.J. Företagarservice
Maria Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult
Tjäran 9314
762 96 Rånäs

Tel: 070-220 46 62

E-post: info@foretagarservice.com

Namn:

E-post:

Kommentar: